ÜRO rändepakett on osa Agenda 2030-st, millele alla kirjutades loovutab Eesti valitsus meie riigi uue maailmakorra ehitajatele

Peeter Proos | Vanglaplaneet

Taaskord on kinnitust saanud fakt, et Eesti Vabariigi valitsus ei teeni Eesti riigi ega rahva huve, vaid on kaaperdatud uut maailmakorda ehitava globaalse finants- ja võimueliidi poolt.  Marrakechi lepingu allkirjastamise vastu koguti üle 17 000 hääle, kuid sellest ei ole nii valitsusel kui ka rahvasaadikutel sooja ega külma. Hoolimata Eesti kodanike tugevast vastuseisust ÜRO rändelepe heakskiitmisele, plaanitakse see ikkagi allkirjastada.

Lisaks riigi valitsusele on kaaperdatud ka meie riigi neljas võim ehk ajakirjandus. On täiesti naeruväärne, kuidas staažikad globalistide marionettmeedia ajakirjanikud püüavad eestlastele selgeks teha, et taolised lepingud ei ole siduvad. Otse loomulikult on leping siduv kui meie riigi esindaja on sellele allkirja andnud.

Globaalse Ränderaamistiku paragrahv 41 ütleb konkreetselt, et: “Me kohustume täitma globaalses kokkuleppes sätestatud eesmärke ja kohustusi”, (We commit to fulfil the objectives and commitments outlined in the Global Compact). Eesti keelses välisministeeriumi tõlkes on see millegipärast aga kirjas nii: “Pühendume sellele, et täita globaalses ränderaamistikus sätestatud eesmärke ja pühendumusi…” Selline tõlge on vaid selleks, et inimesi segadusse ajada ja valitsusel oleks lihtsam sellele allkirja andmist põhjendada.

Muidugi kasutatakse ka rändelepe vastaste sildistamist. Kahjuks pole suudetud midagi uut välja mõelda ning põhiline väide on ikka see, et kõik need, kes rändelepet ei toeta ja selle tagajärgedega rahvast hirmutavad on Venemaa agendid.

Värvika näitena võib tuua välja Raadio 2 saate Olukorrast Riigis ühe saatejuhi Ahto Lobjakase arvamuse, kes isegi ei püüa varjata oma põlgust rändeleppe suhtes kriitiliste inimeste vastu.

Lobjakas ütles, 18. novembri saates et: “Soome välisministeeriumi kõrgem rändeekspert ütles avalikult, et tema hinnangul on tegemist inforünnakuga sellise info levitamisel, mis lähtub idast. Kogu Eesti parempoolne nn õigusekspertkond ja poliitikond on sattunud idast tulnud inforünnaku ohvriks, arvab meie lähim lääne liitlane ehk Soome.”

Üks väheseid Eesti peavoolumeedia ajakirjanike, kes minu arvates on veel vähegi terve mõistuse juures ning suudab olukorda natukenegi mõistlikult hinnata on Priit Hõbemägi. 17. novembri Kuku Raadio Keskpäevatunnis tõi ta välja mitmeid rändeleppe punkte, millest ülejäänud peavoolumeedia vaikib.

Hõbemägi ütles, et: “Ma kuidagi ei saa sellest asjast aru, et kui meile püütakse seletada, et kirjutame ikka alla, see ei tähenda ju mitte midagi. Kuidas saab siis ühineda sellise dokumendiga, mis sõna selgelt ütleb, paragrahv 41 “pühendume sellele ja rakendame raamistiku oma riikides”?”

“See, et selles dokumendis olevad sätted püüavad suurendada migrantide ja nende kogukondade mõju riigis, nii valitsuse tasandil, kohaliku omavalitsuse tasandil, kõikidel tasanditel, see on absoluutselt selge. Rääkida sellest, et sellel dokumendil ei ole mingisugust mõtet või, et see on lihtsalt niisama paber, millele alla kirjutada saavad ainult need inimesed, kes on täiesti kindlad, et mittekeegi seda 31 lehekülge lahti ei võta ja lõpuni läbi ei loe. Aga kes võtab ja viitsib selle välisministeeriumi leheküljelt üles leida ja loeb selle läbi ütleb siis, et “Parem vist mitte!””, rääkis Hõbemägi.

Nädal hiljem samas saates pidas Hõbemägi oluliseks tuua välja tsitaadi Taavi Minniku artiklist: “Merkeli-Macroni Frangi riik Austria-Ungari ja Eesti vastu“, mis ilmus Postimehes 19. novembril 2018. Hõbemägi tsiteeris Minnikut: “Kukub välja, et ÜRO – kelle patronaaži all pakt välja töötati – positsioneerib end ülemaailmse valitsusena.”

Täpselt nii see on ja just selle eesmärgiga on ÜRO tipp-globalistide poolt ellu kutsutud. ÜRO peamine eesmärk on rahvusriikide lammutamine ja autoritaarse maailmavalitsuse moodustamine. Rändekriis on üks tööriistatest selle saavutamiseks. Rahvusriigid ja rahvuslus on globalistide suurimad vaenlased. Just seetõttu kritiseerivad JunckerMerkelMacron ja teised globalistide marionetidest Euroopa liidrid rahvuslust.

ÜRO dokumendis Agenda 2030 on ilustatud kujul kirjas kõik punktid, kuidas ühtne maailmavalitsus tasahilju sisse seatakse ja suveräänsetelt riikidelt võetakse võimalus oma riigis ise asju otsustada. Nimetatud dokument räägib ka rändest ning praegu teemaks olev rändelepe tugineb just nimelt ÜRO Agenda 2030 punktidele.

“Globaalne ränderaamistik tugineb kestliku arengu tegevuskavale 2030 (ÜRO Agenda 2030 – PP) ning põhineb asjaolu tunnistamisel, et ränne on mitmemõõtmeline nähtus, mis on päritolu-, transiit- ja sihtriikide kestliku arengu puhul väga oluline ning nõuab sidusat ja kõikehõlmavat vastust. Ränne aitab kaasa positiivsele arengule ja kestliku arengu tegevuskava 2030 eesmärkide saavutamisele, eriti kui seda hallatakse nõuetekohaselt. Globaalse ränderaamistiku eesmärk on võimendada rände potentsiaali kõikide kestliku arengu eesmärkide saavutamisel, samuti mõju, mida nende saavutamine avaldab rändele tulevikus.”

Agenda 2030 punkt 10c: “Ohutu ja vastutustundliku ja reguleeritud inimeste rände ja liikuvuse toetamine”.

Ehk siis lühidalt: ränne on positiivne nähtus, sest aitab lahti saada rahvusriikidest ning moodustada ühtset maailmavalitsust.

Kui Eesti liitub ÜRO rändeleppega, siis on see suurepärane indikaator, mis näitab, et Eesti riik pole eestlaste kontrolli all vaid seda juhivad hoopis kurjade kavatsustega välisjõud. Kindlasti pole Eesti selles mõttes mingi erand ja globalistide kontrolli all olevaid riike, väiksemaid ja suuremaid, on maailmas küllaga. Samas tekib järjest rohkem selliseid riike, kelle valitsus on rahva teenistuses ning kes globalistide võimule ei allu.

Riigid nagu Ameerika Ühendriigid, Šveits, Ungari, Poola, Austria, Austraalia, Bulgaaria, Tšehhi,  Iisrael ja Slovakkia ei kirjuta ÜRO rändeleppele alla, sest nende kodanikud soovivad ise oma riigi poliitika üle otsustada. Usun, et eestlased ei ole samuti veel alla vandunud ning võitlevad oma riigi suveräänsuse säilimise eest.

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments