Vanglaplaneedist

Vanglaplaneet paljastab globaalse finants- ja võimueliidi tegevuskava, mida teatakse Uue Maailmakorrana (New World Order).

Selle tegevuskava eesmärkideks on:
Maailma valitsemine
Rahvastiku vähendamine
Teaduslik diktatuur

“Paljud inimesed, ei salli Uut Maailmakorda ja jätavad oma elu selle vastu protesteerides.” – H.G. Wells, „The New World Order“ (1939)

Uue maailmakorra definitsioon

Levita