Alex Jonesi internetitsensuuri teemaline avaldus

Alex Jones | Infowars

See mis juhtus, on hoolikalt koordineeritud katse vaigistada Infowarsi ja Alex Jonesi sõnumit. Enamus suuremaid sotsiaalmeedia kanaleid, mis olid seotud meie veebisaidiga, alustasid ennekuulmatut kontode sulgemist ning kustutasid pea-aegu kõik meie kanalid.

Hoolimata sellest mida te minust arvate või mida te olete teistelt minu kohta kuulnud, olete te tunnistajaks 21. sajandi ideoloogilisele puhastusele.

Ja isegi kui te ei nõustu meie vaatega, et kõigil peaks olema võimalus panna status quo kahtluse alla, peaksite ikkagi olema väga mures selle pärast, mis hetkel toimub.

See ideoloogia, mida hetkel rünnatakse on see sama ideoloogia, mis mängis olulist rolli selle riigi loomise juures: eesmärk luua sõltumatute ideede loomise süsteemid, mis innustab uusi arutelusid ja tekitab diskusiooni.

Juba üle aasta oleme kuulnud massimeediast ja Demokraatliku Partei liikmetelt, et sotsiaalmeedia manipulatsioonid võivad muuta valimistulemusi.

Nende sõnutsi on sotsiaalmeedia kõige võimsam tööriist riigi kursi muutmiseks, mõjutades miljoneid inimesi ning keelata sõnavabadus ja seisukohad, mis kahtlevad status quo’s.

Meile püütakse selgitada, et üks kõige suuremaid ohte demokraatiale on informatsiooniga manipuleerimine sotsiaalmeediakanalites nagu Facebook, YouTube ja Twitter.

Nüüd on need samad grupid, kes rääkisid meile, et sõnavabadust tuleb kaitsta nende eest, kes püüavad seda meie uudisvoogudes kontrollida, käivitanud mastaapse sõja sõnavabaduse ja endale vastuvõetamatu informatsiooni vastu.

Pole kahtlust, et suured sotsiaalmeediaettevõtted on muutunud riigi tähtsamaks teabeallikaks, edastades uudiseid ja teavet sadadele miljonitele.

Ehkki need rühmad on eraomandis olevad ettevõtted, on nad saavutanud info vaba liikumise monopoli staatuse.

Nagu ka FCC eeskirjad ette näevad, et raadio- ja tele-eeter peaksid olema kõigile võrdselt kättesaadavad, peaksid kehtima need kommunikatsioonireeglid ka mujal ning neil, kes antud informatsiooniga ei nõustu ei tohiks olla võimalust seda kontrollida. Kas teistsugune arvamus saab olla vabanduseks, et vaigistada kogu ideoloogia?

Ma ei väida, et see oleks alati õige. Kuid minu vastased süüdistused on fiktsioon ja neid on süstemaatiliselt kasutatud, et mu mainet rikkuda.

Selline koordineeritud tegevus minu vaigistamiseks on näidanud selgemalt kui kunagi varem, kuidas süsteem püüab vahendeid valimata keelata sõnavabadust ja informatsiooni, mis seab kahtluse alla praeguse olukorra.

See on meie rahva jaoks pöördepunkt. Kas te kaitsete sõnavabaduse põhimõtet või te loobute võimalusest pääseda ligi uutele infoallikatele ja ideedele, mida kontrollivad siis need, kes arvavad, et te ei suuda ise mõelda?

Kui me lubame sellisel määral tsensuuri, siis kui kaua võtab, et sellest saab normaalsus?

Kui kaua võtab aega, et mitte ainult Alex Jones ja infowars saavad tunda tsenseerimist vaid iga teine ideoloogia, mis ei nõustu süsteemi status quoga? Me peame kaitsma sõnavabaduse põhimõtet, millele on rajatud meie riik ning me ei tohi lubada, et sellisest tsenseerimisest saaks normaalsus.

Toimetas: Peeter Proos

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments