Rahvuslaste Tallinna Klubi nõuab rahvaalgatuse taastamist

Rahvuslaste Tallinna Klubi järgmine rahvaalgatusmarss toimub 24. veebruar 2018. Üritus algab kell 15.00 kõnekoosolekuga Tammsaare pargis, 16.00 järgneb rahvaalgatusmarss Toompeale ja sealt tagasi Tammsaare parki.

Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldas esimest korda 24. veebruaril 2011 rahvaalgatusmarssi Toompeale, nõudmaks rahvaalgatusõiguse taaskehtestamist, nagu see oli seadustatud Eesti Vabariigi 1920. aasta põhiseaduses (§31) ja mille on põhiseadusest kõrvaldanud ebaausad poliitikud, võttes sellega endale seaduse ja põhiseaduse vastaselt õiguse (= usurpeerinud), mis oli kuulunud rahvale.

§ 31: „Rahvaalgatamise korras on kahekümnel viiel tuhandel hääleõiguslikul kodanikul õigus nõuda, et seadus antaks, muudetaks või tunnistataks maksvusetuks. Sellekohane nõudmine antakse väljatöötatud seaduseelnõuna Riigikogule. Riigikogu võib eelnõu seadusena välja anda või tagasi lükata. Viimasel juhtumisel pannakse eelnõu rahvale ette vastuvõtmiseks või tagasilükkamiseks rahvahääletamise korras. Tunnistab rahvahääletusest osavõtjate enamus eelnõu vastuvõetuks, omab ta seadusliku jõu.“ (Allikas: Eesti Vabariigi esimene põhiseadus.)

Rahvaalgatusmarsse korraldame kaks korda aastas: 24. veebruaril ja 20. augustil – Eesti riiklusega seotud tähtpäevadel. Rahvuslaste Tallinna Klubi nõuab, et rahvale tema õigus viivitamata ja muutmata kujul tagasi antaks. Eesti rahvas peab tagasi saama oma seadusliku õiguse, kaitsmaks end võõrvõimude teenistusse läinud ja oma rahva reetnud poliitikute omavoli ja ülekohtu vastu.

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments