Ühendkuningriigi endine finantsjuht: rahvastiku vähendamine päästab planeedi

Kurt Zindulka | Breitbart

Suurbritannia ja teised lääneriigid peaksid tervitama rahvastiku vähenemist ja demograafilist vananemist, kuna see aitab neil saavutada kliimamuutuse eesmärke, väidab UK Finantsteenuste Asutuse (Financial Services Authority, FSA) endine esimees.

Population Matters’i aruandes pealkirjaga „Väiksemad pered ja vananev rahvastik“ väitis Ühendkuningriigi Energy Transition Commission`i esimees ja endine FSA juht Lord Adair Turner, et riikide elanikkondade vähenemine suurendab jõukust.

„Suurim põhjus selle demograafilise muutuse tervitamiseks on selle tulenemine inimeste ja eelkõige naiste vabast valikust,“ kirjutas Lord Adair.

„Rahvastiku lõputu kasvu peatumine vähendab aga ka inimkonna edasist survet looduskeskkonnale, leevendab piisava eluaseme pakkumise väljakutset ja lihtsustab nullilähedaste kasvuhoonegaaside heitkoguste saavutamist, toetades samas jõukuse kasvu arengumaades.”

Aruandes öeldakse, et kui Suurbritannia rahvaarv väheneb sarnaselt Jaapaniga, mille rahvaarv kahaneb aastaks 2035 eeldatavasti 9,6 protsenti ehk 125 miljonilt 113,1 miljonile inimesele, võiks riigi süsinikdioksiidi heitkogus väheneda 2035. aastaks ligi 38 miljoni tonni võrra.

Samas prognoositakse Ühendkuningriigis samal perioodil rahvaarvu 5,2-protsendilist suurenemist ehk 71,1 miljoni inimeseni jõudmist riiki, mis on suures osas tingitud massilisest rändest.

Aruandes märgitakse, et lisaks süsinikdioksiidi heitkoguste vähenemisest tulenevale eeldatavale kasule, kahandaks rahvaarvu vähenemine ka vajadust 4 miljoni uue kodu ehitamiseks Suurbritannias, säästes umbes 435 000 hektarit kinnisvaraarenduseks kuluvat maad.

Roheline liikumine on pikka aega ülistanud rahvaarvu kontrolli all hoidmist kui maailma nn kliimakriisist päästmise vahendit. Ühe märkimisväärse näitena kutsus CNNi asutaja Ted Turner 2010. aastal üles kehtestama sarnaselt Hiinale ühe lapse poliitika, päästmaks planeeti kliimamuutuste käest.

Ise viie lapse isaks olev Turner tegi ka ettepaneku, et nn fertiilsusõigusi võiks müüa – see motiveeriks vaeseid inimesi lapsi mitte saama ja teenida tulu oma laspesaamisõiguste müügist jõukamatele inimestele.

Teised silmapaistvad vasakpoolsed Läänes, nende seas New Yorgi kongressi liige Alexandria Ocasio-Cortez ning prints Harry ja Meghan Markle on vihjanud, et kui poleks kliimamuutusi, oleks neil võib-olla rohkem lapsi.

Aruandes küll tõdeti, et elanikkonna vähenemine ja vananemine toob kaasa tööjõunappuse, kuid osutati probleemi võimaliku lahendusena automatiseerimise ja rände kasutamisele, samuti pensioniea tõstmisele.

„Kuna rohkem kui 750 miljonit inimest on valmis oma koduriigist teistesse riikidesse kolima, võib töötajate piiriülene ränne aidata mõnes olukorras tööjõupuudust lahendada ning ka maksutulusid ja pensionivahendeid suurendada.”

Aruanne sisaldas isegi hoiatust, et ränne võib põhjustada mõningaid negatiivseid mõjusid nii lähte- kui ka sihtriikidele, sealhulgas asjaolu, et migrandid viivad tööjõu hulka suurendades ja paljudel juhtudel ka madalama töötasu eest töötades palgad alla.

Kuigi aruandes rõhutati mõningaid rände negatiivseid tagajärgi, jäeti märkimata, et valdav osa Suurbritannia rahvastiku kasvust on viimastel aastatel saavutatud just massilise rändepoliitika tulemusena.

Migration Watch UK mõttekoja aruandes hinnati, et „umbes 90 protsenti elanikkonna kasvust aastatel 2017-2019 oli seotud välismaalt saabujate ja nende hilisemate Ühendkuningriigis sündinud laste mõjuga“.

Viimase kahekümne aasta jooksul toimunud massilise rände tõttu on välismaal sündinud elanike arv jõudnud üheksa miljonini ja rahvusvähemuste arv 13 miljonini, mis võib Migration Watchi hoiatuse kohaselt viia sotsiaalse ühtekuuluvuse lagunemiseni.

Välismaalt pärit elanikkonna osakaalu hüppelise suurenemise kõrval on Suurbritannias põliselanike arv järsult langenud – riigi sündimuse määr langes eelmisel aastal pooleni sõjajärgse beebibuumi ajast.

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments