Elu nagu Hiinas: Euroopa Liidul on nüüd oma sotsiaalse krediidi süsteem

Peeter Proos | Vanglaplaneet

Sarnaselt Hiina sotsiaalse krediidi süsteemile on Euroopa Liit algatanud CitiCap nimelise projekti, mida nüüd soomlaste peal testitakse. Projekti ametlik eesmärk on inimesi autodest võõrutada ning selle abil kliimamuutuseid pidurdada.

Lahti elanikud saavad endale alla laadida CitiCapi telefonirakenduse, mis tuvastab kui palju nad ringi liikudes kasvuhoonegaase õhku paiskavad. Samuti on Lahtis kehtestatud isiklik süsinikdioksiidi heitekogustega kauplemise süsteem.

Rakendus tuvastab, kas inimene kasutab liikumiseks autot või eelistab selle asemel ühistransporti, jalgratast või liigub jala. Rakenduses on seatud ette kasvuhoonegaaside õhku paiskamise piirmäär. Kasutajad kes seda ei ületa, teenivad virtuaalset raha. Teenitud raha eest saavad inimesed soetada bussipileteid, külastada ujulat ning osta kohvi ja kooki.

CitiCapi projekti väidetav eesmärk on vähendada transpordist tulenevat heidet ning soodustada üleminekut jätkusuutlike liikumisvõimaluste kasutamisele. On ilmselge, et tegemist on vaid ettekäändega ning tegelik eesmärk on luua Hiina eeskujul üleeuroopaline sotsiaalse krediidi süsteem.

Kliimamuutustega võitlemine on globalistide jaoks ülimalt mugav ettekääne – globaalsete lahenduste jaoks on tarvis globaalseid probleeme. Just seepärast on loodud müüt inimtekkelisest kliimasoojenemisest ja korrutatakse, et süsinikdioksiidi heitkoguseid tuleb vähendada. Tegelikult ei mängi süsihappegaas planeedi temperatuuri muutuses olulist rolli.

Ka autodest võõrutamine täidab globalistide eesmärki. Nende plaan on suunata inimesed elama tihedalt asustatud linnadesse, kus on kõiki lihtne kontrollida. Transport nende selliste linnade vahel toimuks vaid rangelt kontrollitud transpordivahendite abil, mille hulka isiklikus omanduses olevad autod ei kuulu.

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments