Mupo sai õiguse trahvida koolist põhjuseta puuduvate laste vanemaid

Postimees
14. detsember 2011

Tallinna munitsipaalpolitsei sai õiguse trahvida koolist põhjuseta puuduvate laste vanemaid ja kauplemisloata tegutsevaid kauplusi ning kauplejaid.

Tallinna linnavalitsus otsustas kolmapäevasel istungil anda munitsipaalpolitseile pädevuse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud väärtegude menetlemiseks, mis puudutab vanema vastutust koolikohustuse täitmise tagamata jätmise eest, ütles munitsipaalpolitsei juhataja Monica Rand BNSile. Täpsemalt tähendab see õigust trahvida lapsevanemaid, kelle lapsed koolist põhjuseta puuduvad.

Lisaks saab munitsipaalpolitsei pädevuse menetleda väärtegusid majandustegevuse registris registreeringut mitteomavate kaubandustegevuse valdkonnas tegutsevate kauplejate ja kaubanduse korraldajate suhtes, mis tähendab, et edaspidi on mupol õigus trahvida kauplemisloata tegutsevaid kauplusi ja kauplejaid. Majandustegevuse registris registreeringut mitteomavate kauplejate ja kaubanduse korraldajate suhtes väärtegude menetlemise pädevus oli varem vaid Tallinna ettevõtlusametil. Varem tegeles koolist põhjuseta puudujate korralekutsumisega Tallinna haridusamet, kuid nüüd jääb haridusameti ülesandeks menetluseelse materjali kogumine ja menetlemiseks edastamine munitsipaalpolitseile.

Meedias levivatele kuuldustele, nagu taotleks munitsipaalpolitsei töötajatele õigust relva kanda, vastas Rand, et sellistel kuuludustel ei ole alust ja kinnitas, et munitsipaalpolitseil ei ole plaanis relvi kasutusele võtta.

Allikas

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments