Tallinna keskkonnaamet kontrollib jäätmete liigiti kogumist

Urmas Tooming
Postimees
21. juuni 2011

Jäätmete liigiti kogumine on kohustuslik ja seepärast tuletab Tallinna keskkonnaamet kõigile meelde, et vastavalt linna jäätmehoolduseeskirjale peavad elumajade juures olema eraldi olmejäätmete, paberi ja papi konteiner, kui kinnistul on viis või enam korterit, ning ka biolagunevate jäätmete konteiner kui krundil on kümme ja enam korterit.

Asutustes ja ettevõtetes tuleb tekkivaid taaskasutatavaid jäätmeid samuti eraldi konteineritesse koguda. Näiteks ettevõtetel ja asutustel, kes pakuvad toitlustusteenust (kohvikud, restoranid, koolid, lasteaiad jne.) peab kindlasti olema ka biolagunevate jäätmete konteiner.

Järelevalvet tehakse Tallinna jäätmevaldajate registrist saadud andmete põhjal. Kinnistute omanikele, kel vajalik konteiner puudub, saadetakse esialgu märgukiri nõudega kohustuse täitmise kohta.

Kui jäätmevaldaja on sõlminud jäätmeveolepingu, siis vedaja teavitab sellest keskkonnaameti. Ametil on õigus teha rikkumise lõpetamiseks hoiatus-ettekirjutus ja kui seda ei täideta, siis rakendatakse asendustäitmise ja sunniraha seadust.

Kinnistule, kus ei elata või mida ei kasutata, tuleb taotleda korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamist. Selleks peab kinnistu omanik tegema taotluse asukohajärgsele linnaosa valitsusele. Taotluse vorm asub Tallinna veebilehel.

Allikas

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments