Euroopas Liidus tugevneb finantsjärelevalve

Raigo Neudorf
E24
17. november 2010

Euroopa Liidu rahandusministrid otsustasid täna EL finantsjärelevalveasutuste ja süsteemsete riskide nõukogu käivitamise alates 2011. aastast, teatas rahandusministeerium.

Tänasel Euroopa Liidu rahandusministrite kohtumisel (Ecofin) kinnitati EL pangandus-, kindlustus- ja väärtpaberituru järelevalveasutuste ning piiriüleseid riske hindava süsteemsete riskide nõukogu tööle hakkamine järgmise aasta algusest.

Sellega suurendatakse kindlustunnet tulevaste võimalike finantskriiside edukaks ennetamiseks. Väärtpaberituru järelevalve asutus hakkab muuhulgas ka krediidireitinguagentuuride üle kontrolli teostama.

See loob selgust ja kindlust valitsuste võlakirjaturu toimimisse.

Samuti lepiti kokku, et detsembri kohtumistel arutatakse euroala alalise finantsstabiilsuse tagamise mehhanismi loomist pärast 2013. aasta keskpaika, mil kehtiv Euroopa Finantsstabiilsuse Fond oma tegevuse lõpetab.

Riikide seas valitseb üksmeel, et alalist turvavõrku on põhimõtteliselt vaja.

Euroala rahandusministrid kinnitasid eurogrupi kohtumisel valmisolekut vajadusel Iirimaad pangandussektori finantseerimisel toetada.

«Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi näol on olemas ühine mehhanism abistamiseks ja kindel on valmisolek seda vajadusel käivitada.

Iirimaa on teinud tähelepanuväärset tööd eelarve- ja pangandussektori probleemide lahendamisel ning jätkab reformidega, kuid kas selleks kaasatakse ka EL ja rahvusvahelised institutsioonid, on Iirimaa otsustada.

Meie kui peatse euroala riigi seisukohalt on väärtuslik, et kriis on süvendanud kõigis veendumust, et eelarveasjad tuleb korras hoida,» kommenteeris rahandusminister  Jürgen Ligi.

Allikas

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments