EL tahab kehtestada energia- ja süsinikumaksu

Laura Raus
E24
2. juuni 2010

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku kehtestada kütustele minimaalsed maksumäärad, mis muudaks rohelise energia odavamaks ning tooks võlgades vaevlevatele valitsustele lisaraha.

Energiamaksu määr põhineks kütuste energiasisaldusel. Süsinikumaksu määr sõltuks emiteeritavast CO2st. Minimaalsed maksumäärad kehtestataks muuhulgas kivisöele, kütteõlile ja biodiislile, vahendas Reuters komisjoni dokumendi mustandit.

Maksukava osana töötab komisjon praegu välja kaitsemehhanisme palju saastavatele majandusharudele nagu terase- ja keemiatööstus, mis on silmitsi terava konkurentsiga välismaa rivaalidelt, kelle kulud on madalamad, sest nad ei pea saastamise eest maksma.

Samuti töötatakse välja meetmeid, et aidata vaeseid majapidamisi, mille sissetulekust tavaliselt suhteliselt suur osa läheb küttekuludeks. Käivad ka arutelud talupidajatele maksuvabaduste andmise üle.

Kui ettepanek Euroopa Liidu liikmesriikide juhtide heakskiidu saab, siis kehtestataks uued reeglid järk-järgult aastail 2013-2018. Diplomaatide sõnul on ettepaneku läbimineku võimalus praegu parem kui kunagi varem.

See aitaks suure võlakoormaga riikidel nagu Kreeka, Itaalia ja Hispaania suurendada oma tulusid, ilma et nad peaksid ette võtma väga ebapopulaarseid samme nagu näiteks tulumaksu tõstmine.

Süsinikumaks kehtib juba Taanis, Rootsis, Iirimaal ja Suurbritannias. Saksamaal ning Hollandis on erinevad ökomaksud. Energia maksustamine on ELis riigiti väga erinev ning sageli loob paradoksaalseid olukordi, kus soosingus on suurimad saastajad.

Näiteks on komisjoni andmetel madalaimalt maksustatud suurim saasteallikas ehk kivisüsi ja kõrgeimalt maksustatud kõige keskkonnasõbralikum kütus bioetanool. Bioetanooli maksumäär on 50 protsenti kõrgem tavalise bensiini omast ja üle kahe korra kõrgem tavalise diisli omast. Uute reeglite rakendumisel komisjoni sõnul biokütuste maksukoormus väheneks oluliselt.

EL on võtnud eesmärgi vähendada järgmisel kümnendil kliimamuutuse peasüüdlaseks peetava CO2 emissioone viiendiku võrra. Peamine selle eesmärgi saavutamise vahend on praegu ELi süsinikuemissioonide kaubanduse skeem, mis sunnib saastajatel ostma lube süsiniku emiteerimiseks.

Sellesse skeemi pole hõlmatud aga ligi pool ELi saastajatest, näiteks transport (mis annab 23 protsenti emissioonidest) ja majapidamised (10 protsenti). Süsinikumaks peaks kaotama sellise tasakaalustamatuse ja samal ajal andma 4-protsendise panuse ELi kliimaeesmärkidesse.

«Eesmärk ei ole makse tõsta, vaid restruktureerida nii, et tarbijad suudavad neid mõista ja hallata,» ütles komisjoni pressiesindaja Emer Traynor. «Tarbijad oleks suutelised vähendama makstava maksu hulka, muutes oma käitumist ja olles energiaefektiivsemad.»

Allikas

Vanglaplaneedi kommentaar:

http://www.prison.planet.ee/kliimamuutus.html

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments