ELi riigid võivad hakata saama pagulaste riiki lubamise toetust

Veiko Pesur
Postimees
18. mai 2010

Euroliidu liikmesriigid, kes on vabatahtlikult nõus võtma vastu põgenikke kolmandatest riikidest, võivad saada kuni 6000 eurot (u 94 000 krooni) ümberasustatud inimese kohta.

Euroopa Parlament kiitis vastava eelnõu heaks täna Strasbourgi täiskogul, teatas parlamendi infobüroo.

Lisaks kiitis parlament täna heaks ettepaneku asutada Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet.  Selleks on veel vaja jõuda kokkuleppele ka nõukoguga.

2008. aastal osales Euroopa Liit 6,7 protsendi ehk 4378 pagulase ümberasustamises ning 10 liikmesriiki on osalenud ümberasustamise programmis alaliselt. Et motiveerida liikmesriike osalema ümberasustamises, tegid parlamendiliikmed ettepaneku anda esimesel aastal iga ümberasustatud inimese kohta 6000 eurot, teisel aastal 5000 ja igal järgneval aastal 4000 eurot. Kahel esimesel aastal antav lisasumma tuleb investeerida jätkusuutliku ümberasustamisprogrammi väljatöötamisse. Programmis juba praegu osalevad riigid saaksid iga ümberasustatud inimese kohta 4000 eurot.

Ümberasustamisprogramm järgib ELi ühiseid prioriteete, mille tõlgenduse osas ei ole parlament ja nõukogu kokkuleppele jõudnud. Saadikud soovivad, et keskendutaks lastele ning naistele, kellel on oht langeda psühholoogilise, füüsilise või seksuaalse vägivalla ja ärakasutamise ohvriks, saatjata alaealistele, eriravi vajavatele isikutele ning vägivalla ja piinamise ohvritele. Nõukogu soovib aga seada prioriteedid vastavalt pagulase geograafilisele piirkonnale või rahvusele.

Allikas

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments