Vene arhiiv avalikustas Katõni tragöödia dokumendid

Mari Kamps
Postimees
28. aprill 2010

Vene riiklik arhiiv Rosarhiv tegi esimest korda avalikkusele kättesaadavaks Katõni tragöödiat puudutavad originaaldokumendid, mis on pärit nn erikaustast nr 1.

Arhiivi direktor Andrei Artizov rääkis ajakirjanikele, et dokumentide digitaalsed versioonid riputati üles arhiivi koduleheküljele president Dmitri Medvedevi korraldusel, vahendas Interfax.

Avalikustatud dokumentide seas on siseasjade rahvakomissari Lavrenti Beria tehtud esildis Jossif Stalinile.

Beria teeb nimelt ettepaneku vaadata üle poolakate küsimus, kes asuvad NKVD (NSVLi siseasjade rahvakomissariaat) sõjavangide laagrites ja vanglates Ukrainas ning Valgevenes, vahendas Lenta.ru.

Ta soovitab vaadata teema üle erilisel viisil, kasutades nende suhtes kõrgeimat karistust – mahalaskmist.

Nende ja teiste abinõude hädavajalikkust põhjendab Beria sellega, et endised poola ohvitserid teevad kontrrevolutsioonilist tööd ja nõukogudevastast agitatsiooni.

Lisaks sellele on avalikustatud dokumentide hulgas poliitbüroo istungi protokolli fragmendid, kus Nikita Hruštšov teeb ettepaneku likvideerida mahalastud ohvitsere puudutavad toimikud ja muud paberid.

Aprillis möödus 70 aastat päevast, mil Katõnis lasti maha 14 000 Poola ohvitseri. See verine sündmus tekitas pikka aega pingeid Poola ja Vene suhetes.

Aastal 2008 andis Venemaa Poolale üle NKVD arhiivist pärit materjalid, septembris 2009 leppisid riigid kokku Katõni sündmusi puudutavate uurimiskeskuste loomises.

Lisaks sellele on hukatud poola ohvitseride sugulased mitmete aastate jooksul pöördunud erinevate kohtuinstantside poole ja taotlenud nende rehabiliteerimist.

Varem on Poola-Vene keeruliste küsimuste komisjoni kaasesimees Anatoli Torkunov teatanud, et dokumentide üleandmine Poolale ei välista võimalikkust avalikustada teisi arhiividokumente, mis on seotud Katõniga.

Riigiduuma väliskomisjoni esimees Konstantin Kossatšov teatas, et Venemaa peab avama Katõni teemat puudutavad arhiivid, kuid see peab toimuma seaduse piires.

10. aprillil 2010 kukkus Venemaal Smolenski lähistel alla lennuk, milles viibinud Poola riigijuhid oli teel Katõni ohvrite mälestusüritusele.

Allikas

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments