Euroopa Parlament kaalub maksu pankade ohjeldamiseks

Sirje Niitra
E24
10. märts 2010

Täna Euroopa Parlamendi täiskogul vastu võetud resolutsioonis leiavad saadikud, et vaja oleks ülemaailmset maksu, mis hoiaks ära liigsete riskide võtmise pankade poolt ja kriisi tekitatud kahjude hüvitamise.

Kui ülemaailmset maksu ei ole võimalik kehtestada, peaks Euroopa Liit kaaluma taolise maksu kehtestamist liidu piires, leidsid saadikud.

Resolutsiooni poolt hääletas 536, vastu oli 80 ja erapooletuks jäi 33 saadikut.

Parlament soovib, et Euroopa Komisjon koostaks finantsmaksu kava võimalikult kiiresti, nii et EL saaks G20 tippkohtumisel juunis esindada ühist seisukohta. Komisjon peaks analüüsima, kas finantstehingute maks suudaks tulevikus finantskriisi ära hoida.

Komisjonil ja nõukogul palutakse hinnata, mil määral võiks maksu kasutada arengukoostöö rahastamiseks ning kliimamuutuse mõju leevendamist arenguriikides. Samuti peaks komisjon ja nõukogu hindama, mil määral finantstehingute maksustamise eri võimalused võivad anda tulu ELi eelarvesse.

Parlamendiliikmed rõhutasid, et finantstehingute maks ei tohi vähendada pangasektori võimet rahastada investeeringuid majandusse ega viia kapitali väljavooluni. Samuti tuleb vältida selliste maksude mõju üksikinvestoritele ja väike- ning keskmistele ettevõtetele.

Allikas

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments