Riigikogu kiitis elektrituruseaduse heaks

Priit Luts
ERR
28. jaanuar 2010

Riigikogu võttis täna vastu elektrituru seaduse muudatused, mis muuhulgas loovad eeldused elektribörsi käivitamiseks.

Eelnõu poolt hääletas 72 Riigikogu liiget, vastu ei olnud keegi. Neli roheliste saadikut jäi erapooletuks.

Elektrituruseadus näeb ette turu osalise avamise tänavu aprillist ja täieliku avamise aastal 2013.

Olulise muudatusena võrreldes praegu kehtiva seadusega makstakse juulist taastuvenergia toetust vaid koostootmis-režiimil toodetud elektrijaamale.

Seega jääb Eesti Energia üks hakkepuitu kasutav katel, mis toodab biomassist ainult elektrit, toetusest ilma, kuid koostootmisrežiimil töötav hakkepuitu kasutav katel saab toetust.

Teine olulise punktina otsustas riigikogu toetada kahe uue põlevkivielektrijaama ehitamist.

Allikas

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments