Üle 435 grammi kaaluvad pakid USAsse ei jõua

Gert D. Hankewitz
E24
17. november 2010

USA sisejulgeoleku amet on kehtestanud kõrgendatud terrorismiohu tõttu täiendavad turvameetmed, mistõttu ei edasta Eesti Post ajavahemikul 18.11–08.12.2010 riiki eraisikutelt vastu võetud 453 g (16 untsi) või üle selle kaaluvaid postisaadetisi.

Eesti Post võtab küll saadetised klientidelt vastu, kuid paneb need ootele ning edastab esimesel võimalusel. Eraisikutena käsitletakse antud juhul ka neid juriidilisi isikuid, kellel puudub Eesti Postiga lepinguline suhe.

Juriidilised isikud, kellel on kehtiv lepinguline suhe Eesti Postiga, saavad edastada nimetatud perioodil ka 453 g ja enam kaaluvaid postisaadetisi, kuid täiendavate turvameetmete kehtestamise tõttu võib saadetiste edastamise aeg tavapärasega võrreldes pikeneda.

Piirang kehtib kõikidele USAsse suunduvatele saadeteistele sõltumata päritoluriigist.

Allikas


Et midagi olulist ei jääks märkamata, liitu palun Vanglaplaneedi uudiskirjaga! [ALO-EASYMAIL-PAGE]
Kui soovid Vanglaplaneedi tegemistele hoogu juurde anda, on Sul võimalik teha seda toetuse näol:

Pangaülekandega

VP Meedia OÜ
EE727700771003167567

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.