Durbani kliimamuutuste läbirääkimised jõudsid tulemuseni

Kaspar Käänik
Õhtuleht
11. detsemder 2011

Durbanis toimunud ÜRO kliimamuutuste konverentsil jõuti pärast maratonläbirääkimisi kokkuleppeni pikendada kasvuhoonegaaside õhku paiskamist reguleerivat Kyoto protokolli ning jõuda kõiki riike hõlmava õiguslikult siduva leppeni aastaks 2015.

“Kokkulepe, et uus, üleilmne raamistik heitgaaside õhkupaiskamise vähendamiseks hakkab hõlmama ka kõiki suuri majandusi, on oluline samm edasi. Sisuliselt on 2015. aastaks valmima pidava leppe näol tegu esimese kõiki saastajaid puudutava kohustuste võtmisega heitgaaside õhkupaiskamise vähendamiseks,” selgitas Durbani kliimaläbirääkimistelt naasnud keskkonnaminister Keit Pentus. “Suurem hulk tööd seisab nüüd muidugi alles ees, sest uue, üleilmse kliimalepingu detaile hakatakse järgmise aasta algusest alates kokku leppima ja lihvima.”

Keskkonnaministri sõnul on Durbanis kokkulepitu oluliseks sõnumiks mitmele majandussektorile. “Saastamist vähendavate tehnoloogiliste lahenduste järgi on vajadus järjest kasvamas. Durbani läbirääkimised andsid selge signaali – kõik riigid on huvitatud väiksema süsinikusisaldusega, vähem saastava majanduse poole liikumisest,” lisas Pentus.

Kyoto protokoll on ainus õiguslikult siduv leping, mis kohustab riike vähendama õhku paisatavaid heitkoguseid eesmärgiga hoida maakera temperatuuri soojenemist alla 2 kraadi Celsiuse järgi. Kyoto protokolli esialgne kehtivusaeg lõpeb 31.12.2012.

Allikas


Et midagi olulist ei jääks märkamata, liitu palun Vanglaplaneedi uudiskirjaga! [ALO-EASYMAIL-PAGE]
Kui soovid Vanglaplaneedi tegemistele hoogu juurde anda, on Sul võimalik teha seda toetuse näol:

Pangaülekandega

VP Meedia OÜ
EE727700771003167567

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.