Infowars väljastas erakorralise terrorihäire

Paul Joseph Watson & Alex Jones
Infowars
Toimetas: Peeter Proos
17. veebruar 2011

„Vale-lipu“ rünnaku oht pole eal suurem olnud.

Fakt, et USA ja Israel otsivad mõlemad põhjust Iraani ründamiseks ning Obama administratsiooni hiljutine arutelu lavastatud provokatsiooni üle näitavad, et lavastatud terrorirünnaku oht pole eal suurem olnud.

Erinevalt poliitiliseks propagandaks kasutatud, endise sisejulgeolekuminister Tom Ridge poolt võltsitud terrorihoiatustest, on see siin väga tõsine.

Ameerika avalikkust pommitatakse kahe sarnase, kuid samas erinevat tüüpi propagandaga. Üks, et Iraan otsib võimalust USA pinnal terrorirünnaku korraldamiseks ja teine, et kohalikud äärmuslased kujutavad endast tõsist ohtu.

Nagu lähiajalugu on meile näidanud, on just valitsused need kes tihti korraldavad ja toetavad vägivaldseid rünnakuid selleks, et saavutada oma poliitilisi eesmärke. Seega kui mõni vägivaldne sündmus  juhtuks, peaks esmaseks kahtlusaluseks olema just need, kellel sellised huvid mängus on.

Eelmisel nädalal väitsid USA luureametnikud Kongressile, et  Teheran valmistab ette USA-sisest kättemaksurünnakut.

Riiklik julgeolekudirektor James R. Clapper Jr. viitas väidetavale Iraani plaanile mõrvata USA pinnal Saudi suursaadik. „Mõned Iraani ametnikud – sealhulgas ilmselt kõrgeim juht Ali Khamenei – on teinud oma arvutustes muudatusi ja on nüüd valmis korraldama rünnakut USA vastu, vastamaks tegudele, mis ähvardavad nende riigikorda.“

Nagu me oleme eelnevalt näidanud, siis USA Armee Leitnant erukolonel Anthony Shafferi ütlused, et FBI-l puudub informatsioon sellise plaani eksisteerimise kohta, viitab üsna selgelt sellele, et lugu on loodud Obama administratsiooni poolt. Samuti teavitas New York Times, et plaani kahtlane olemus põhjustas „mõnede välisriikide liidrite ja ekspertide seas segadust ja skeptitsismi“.

Need kes toetavad plaani Iraani rünnata on mõista andnud, et USA võiks lavastada provokatsiooni, mida ettekäändeks tuues oleks võimalik seda teha. Jaanuaris 2008 arutati Dick Cheney kabinetis intsidendi lavastamist kus süüdistatakse Iraani, Hormuzi väinas patrullivate USA laevade ründamises.

Vaatamata kõikidele räpastele valedele, millega õigustati Iraagi 2003. aasta invasiooni, näeme me ajalugu taas korduvat. USA püüab ära kasutada järjekordset kunstlikult loodud kriisi, et tagada Israeli rünnak Iraani vastu.

On lugematul hulgal näiteid sellest ajast kui Obama ametisse astus, mis illustreerivad kuidas tema administratsioon ja seda ümbritsevad luureagentuurid poliitilistel eesmärkidel valetavad ja erinevaid sündmusi lavastavad.

Hoolimata Obama administratsiooni jõupingutustest näidata operatsiooni Fast and Furious, ATF-i (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives – alkoholi, tubaka, tulirelvade ja lõhkeainete amet, lühendatult ATF) programmi, mille käigus sattusid USA-st pärit tulirelvad Mehhiko narkodiilerite kätte, lihtsalt väikese möödalaskmisena, on korralikke tõendeid selle kohta, et tegemist oli „vale-lipu“ rünnaku katsega relvaomanike vastu.

Eelmine aasta ütles Obama ise relvakontrolli propageerijale Sarah Bradyle, et tema administratsioon töötab vargsi selle kallal, et salaja rünnata relvakandmisõigust ning seda mõned kuud enne Fast and Furious skandaali ilmsiks tulemist. Samuti süüdistas administratsioon relvakandmisõigust  Mehhiko vägivallalaines, olles ise vastutav narkokartellide relvadega varustamise eest.

Järgmine näide sellest, kuidas praegune administratsioon on seotud „vale-lipu“ operatsioonidega hõlmab 2009. aasta jõululaupäeva aluspüksipommitajat. Umar Farouk Abdulmutallab, kes aidati läbi turvakontrolli hästiriietatud India mehe poolt, hoolimata sellest, et Abdulmutallab oli terroristide nimekirjas ning tal puudus pass.

Hiljem selgus, et välisministeeriumile anti föderaalse terrorismivastase võitluse ametnike poolt korraldus Abdulmutallabi viisat mitte tühistada, hoolimata sellest, et kahtlustataval olid sidemed terroristidega. Lisaks teavitas USA luureagentuure võimalikust ohust ka Abdulmutallabi enda isa.

Samal ajal kui avalikkust hirmutatakse sellega, et terroristid võivad rünnata Ameerika pinnal, toetas USA valitsus raha ja relvadega Al-Qaeda terroriste Liibüas, et kukutada Gaddafi ja nüüd Iraanis, et korraldada pommirünnakuid ja tapmisi, eesmärgiga kahjustada Ahmadinejadi valitsust. Samad terroristid keda kasutati Liibüas on arvatavasti lähetatud ka Süüriasse, osana president Bashir Assadi kukutamise plaanist.

On vägagi selge, et suur terrorivastast aparatuuri, mis loodi peale 11. septembri terrorirünnakuid, kasutatakse nüüd Ameerika kodanike vastu. Inimesi treenitakse üksteise järel nuhkima Homeland Security (Sisejulgeolekuministeeriumi) See Something, Say Something (näed midagi, ütle midagi) kampaania egiidi all. Illustreerimaks kui absurdseks on asi läinud – viimasel Super Bowlil müüsid hot doge TSA poolt treenitud terroristide otsijad.

Mõlemad, nii DHS (Sisejulgeolekuministeeriumi) kui FBI (Föderaalne Juurdlusbüroo) iseloomustavad igapäevaseid tegevusi, nagu näiteks kohvi eest maksmist sularahas, videokaamera kasutamist, politseinikega rääkimist, kapuutsi kandmist, kaubikuga sõitmist, paberitükile kirjutamist ja mobiili lindistusfunktsiooni kasutamist, kõiki neid terroristidele omaseks käitumiseks.

Kõige tipuks võttis Obama administratsioon mööda minnes vastu NDAA eelnõu, mis lubab sõjaväel röövida ja vangistada USA kodanikke ilma kohtuta vaid selle süüdistusega, et nad võivad olla terroristid.

Loodud on hirmu ja paranoia keskkond, mis on viljakaks pinnaseks valitsuse poolt lavastatud kriisidele või eriolukorrale ning neid kasutades tõmmata ameeriklased kaasa erinevate, nii sise- kui geopoliitilise tegevuskavadega.

Allikas

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments