Isiku läbiotsimise õigus laieneb tervishoiutöötajaile

Veiko Pesur
Postimees
2. september 2010

Kui praegu on isiku läbivaatuseks õigus politseiametnikel ja arstidel, siis plaanitav seadusemuudatus laiendab selle õiguse kõigile tervishoiutöötajaile.

Praegu kehtiva politsei ja piirivalve seaduse järgi teeb isiku läbivaatuse politseiametnik, kes on isikuga samast soost ning samasoolise ametiisiku puudumisel arst. Kui see on vajalik kõrgendatud vahetu ohu tõrjumiseks, võib isiku läbi vaadata politseiametnik, kes ei ole isikuga samast soost.

Läbivaatuseks, mis eeldab meditsiinilist protseduuri, toimetatakse isik tervishoiuteenuse osutaja juurde ning meditsiinilist protseduuri eeldava läbivaatuse võib teha ainult arst.

Plaanitava seadusemuudatusega asendatakse sätetes sõna «arst» sõnaga «tervishoiutöötaja».

«Mõiste «arst» kasutamine on eelnõu autorite hinnangul liialt piirav. Selleks, et vähendada arstide kui kõrgema kvalifikatsiooniga spetsialistide koormust, on eesmärgipärane ja kohane kasutada  mõistet «tervishoiutöötaja,» ütleb eelnõu seletuskiri.

Muudatus on plaanis avaliku teabe seaduse, välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse raames ning peaks jõustuma 2011. aasta 1. jaanuaril.

Allikas


Et midagi olulist ei jääks märkamata, liitu palun Vanglaplaneedi uudiskirjaga! [ALO-EASYMAIL-PAGE]
Kui soovid Vanglaplaneedi tegemistele hoogu juurde anda, on Sul võimalik teha seda toetuse näol:

Pangaülekandega

VP Meedia OÜ
EE727700771003167567

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.