Donald Trump – president või käpiknukk?

donald-trump-wallpaperDonald Trumpi võit ja saamine Ameerika 45. presidendiks on tekitanud vastakaid tundeid erinevates ühiskonnagruppides. On neid, kes massimeedia mõjutuse tõttu peavad Trumpi rassistiks, naistevihkajaks ja ka päris Hitleriks endaks. Paljud on veendunud, et kuna tegemist on vabariiklaste kandidaadiga, siis on tegu järjekordse marionetiga. Kolmas grupp, kelle hulka kuulun ka mina, on arvamusel, et Donald Trumpi näol on tõepoolest tegemist mehega, kes ei ole globaalse finantseliidi poolt kontrollitud ning ta tõesti soovib Ameerikat taas jalule aidata.

Järgnev graafik räägib rohkem kui tuhat sõna:

new-york-times-forecast

Massimeedia püüab jäta muljet, et ta kajastab üldsuse arvamust ning mängib juhtlamba rolli, kellele kergemini mõjutatavad inimesed pimesi järgnevad. Väljatoodud graafik näitab suurepäraselt, millist mõju avaldab nö alternatiivmeedia inimeste maailmavaatele. Järjest kasvab inimeste arv, kes ei korruta papakoidena massimeediast edastatavat propagandat, vaid suudavad iseseisvalt hankida informatsiooni, seda kriitilise pilguga läbi töötada ning analüüsida ja teha siis omad järeldused.

Neil, kes arvavad, et Trumpi näol on tegemist järjekordse eliidi nukukesega, soovitan mõelda sellele, kui palju vaeva nägi lääne propagandatööstus selleks, et Trumpist maalida pilt kui kurjuse kehastusest ja milline oli nende šokk, kui ta kõigest hoolimata presidendiks valiti.

Umbes samasugust taktikat rakendas massimeedia ka 2008. aastal, kui üheks kandidaadiks oli vabariiklane Ron Paul. Vahe on selles, Pauli lihtsalt ignoreeriti.

Kuna Trump on finantsiliselt sõltumatum ja suutis oma kampaaniat ilma massimeedia abile üsna suurejooneliselt läbi viia, siis tema puhul ignoreerimine enam ei aidanud, vaid oli tarvis asuda rünnakule. Trumpi minevikust kisti välja kõik, mis vähegi võimalik, et näidata teda halvas valguses. Samuti rebiti tema kõnedest välja fragmente ja pöörati pea peale, et teha Trumpist naisi mõnitav, rassist ja diktaator.

Hetkel läheb kõik Mahatma Gandhi sõnade järgi: “Kõigepealt sind eiratakse, siis sind naeruvääristatakse, siis su vastu võideldakse… ja siis sa võidad”.

Finantseliidil on Trumpi väga raske oma pilli järgi tantsima sundida või kõrvaldada, mis ei tähenda, et nad seda nad ei püüaks – kindlasti püüavad. Kuid need vahendid, mida poliitiliste käpiknukkudega mängimiseks tavaliselt kasutatakse (raha ja šantažeerimine), ei ole Trumpi puhul töötanud.

Otseloomulikult ei nõustu ka mina kõikide Trumpi avaldustega ja arvan, et tema tegemistel tuleb hoolega silm peal hoida. Kuid väited, et ta on järjekordne eliidi nukuke ja et tema presidendiks valimine on lihtsalt osa eliidi plaanist, ei pea minu arvates paika.   Soovitan mõelda sellel, kui palju eliidi poolt kontrollitud presidendikandidaatidest oleks olnud nõus ja julgenud anda intervjuu alternatiivmeedia väljapaistvamatele kanalitele, mida tavaliselt ignoreeritakse või mustatakse.

Peeter Proos
vanglaplaneet.ee

VIDEO: Politsei ja lastekaitsetöötajad viivad probleemsest suurperest lapse minema. Miks?

Sotsiaalmeedias levib video, kus politseinikud viivad ära ühe alaealise lapse. Esmapilgul mõnevõrra jõhkrana tunduva video taga on aga aastatepikkune vaidlus ühe äärmiselt suurte sotsiaalsete probleemidega pere ning kohaliku omavalitsuse vahel.

Sotsiaalmeedias isa Heiki levitatud videolt on näha, kuidas mitu politseinikku, poisi vanemad ja sotsiaaltöötajad toas omavahel räägivad. Tänavu septembris filmitud video lõpus aga võtavad kaks politseiametnikku poisist kinni ja viivad endaga kaasa. Poiss samal ajal karjub, et ta lahti lastaks.

Kuigi videolt nähtu võib tunduda mõnevõrra šokeeriv, siis ulatub selle intsidendi taust aastate taha ja on seotud ühe probleemse suurpere ja kohaliku omavalitsuse omavahelise võitlusega, millesse on paraku segatud ka viis puudega last.

Lapsed viidi sotsiaalsete probleemide tõttu minema

Nimelt otsustas Lasnamäe linnaosavalitsus 2011. aasta maikuus viia viis last ema-isa juurest Lasnamäe kodust minema. Kuues, noorim laps viidi minema sama aasta augustis kolme päeva vanuselt ema sülest sünnitusmajast ning ta hukkus lastekodus vaid pooleteiseaastasena ametliku versiooni järgi öösel omaenese oksesse lämbumise tõttu.

Põhjuseks, miks lapsed aga üldse ära viidi, oli sotsiaaltöötajate sõnul vanemate sotsiaalne toimetulematus. Näiteks on laste ema ja isa töötud ning mitmel sotsiaaltöötaja üllatusvisiidi ajal leiti eest väga haige laps. Samuti on tähelepanuväärne asjaolu, et peres on praegu teadaolevalt kokku seitse last, kellest neli sündisid üheaastase vahega. Pere noorim elab aga endiselt vanemate juures ning vanim on juba täiskasvanu.

Lisaks on praegu prokuratuuri menetluses ka kriminaalasi, milles kahtlustatakse sedasama pereisa oma kahe lapse löömises ning Delfile teadaolevalt uuriti praeguseks surnud imikuga seoses ka ühte väga julma väidetavat intsidenti.

Laste vanemad on aga need süüdistused alati tagasi lükanud ning kokkupuuted lastekaitsetöötajatega on vanemate sotsiaalmeediasse paisatud videomaterjali kohaselt lõppenud tihti mingil kujul konfliktiga.

Kohtusaaga veninud aastaid

Kohtusaaga laste saatuse pärast on aga seniajani veninud. Tallinna linn on taotlenud vanematelt täielikult hooldusõiguse äravõtmist ning asi jõudis ka välja riigikohtusse, kes aga saatis selle tagasi maakohtusse. Nimelt nõudis Eesti kõrgeim kohtuaste, et alama astme kohus peab selgitama, milliseid abinõusid tuleks laste huvides enne vanemlike õiguste ära võtmist kasutada. Nüüd ongi see asi jälle maakohtus ning perekonna advokaadi Andres Lusmägi kinnitusel peaks kohus otsuse tegema tänavu 14. novembril.

Seniks aga on perekond alates tänavu suvest pidanud toimetama kohtumääruse järgi, mis lubab muidu asenduskodus viibivatel lastel olla vanemate juures igal nädalal alates neljapäeva õhtust kuni esmaspäeva hommikuni, koolivaheaegadel ning suvel ka asenduskodu pereema puhkuse ajal. Laste kodusolemise ajal peavad aga vanemad järgima kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajate ning asenduskodu pereema Merike Adamsoni hooldusjuhiseid laste kasvatamisel ja hooldamisel sealhulgas laste tervist, haridust, toitumist, riietumist, laste huvitegevust ja laste kodust arendamist puudutavates küsimustes.

Politsei: osutasime abi sotsiaaltöötajatele

Siit jõuamegi tagasi eelpool mainitud video juurde. Nimelt jõudis videol toimunud olukord politsei sõnul sellisesse faasi, kuna kohtumääruse alusel lastekodus viibima pidanud poiss oli sealt ära jooksnud ning ei soovinud alluda lastekaitsetöötajate korraldustele. Seega kutsusid lastekaitsetöötajad avaliku korra ning turvalisuse tagamiseks kaasa politsei.

Politsei sündmuskohale jõudes ei avanud aga keegi alguses ust ning kui prooviti helistada emale mobiiltelefonile, siis kuuldi korterist helinat, aga keegi avama ei tulnud. Lõpuks korterisse sisse saades oli aga pereema provotseerivalt meelestatud ning ütles korduvalt, et vabatahtlikult poiss kaasa ei tule ning teda tuleks vägisi kaasa võtta. Kuna politsei korduvale palvele poisile riided kaasa anda ja korravalvuritega kaasa tulla ei allutud, siis tuligi kohtumääruse alusel lastekodus viibima pidanud poiss kaasa võtta.

Politsei- ja piirivalveameti vanemkomissari Ly Kallase sõnul on perekond neile aga tegelikult varasemast ajast juba tuttav ning selliseid ärajooksmisi on tulnud seal palju ette. “Septembris osales ka politsei esindaja ümarlaual, kus nimetatud perekonna laste hooldusküsimused taas teemaks olid,” lisas Kallas.

Kallas selgitas ka, et politsei tavaliselt sekkubki siis, kui on olemas kohtumäärus ning kui vastavad ametiasutused abi paluvad. “Kuna lastekaitsetöötajate varasem kogemus näitas, et nad üksi ei pruugi kohtumäärust rikkuva perega toime tulla ning korduvalt asenduskodust ära jooksnud lapsi tagasi toimetada, paluti turvalisuse tagamiseks abi korrakaitsjatelt,” rääkis Kallas konkreetset juhtumit kommenteerides ning lisas, et selline ametkondadevaheline abipalve on tavaline ja sellisele väljakutsele võib reageerida ka tavaline patrullpolitseinik.

Mainida tuleb ka fakti, et kõikidele lastele on kohtumääruse järgi lastekodus viibitud ajal määratud rasked puuded ning tuvastatud oluline mahajäämus arengus. Kohus määras kõigile lastele kohtupsühhiaatrilised-kohtupsühholoogilised kompleksekspertiisid, mille tulemul selgus, et laste mahajäämus arengus on põhjustatud geneetiliste ja psühhosotsiaalsete tegurite koosmõjust. Ekspertiiside tulemusel selgus ka, et lastekodus viibitud aeg on mõjunud positiivselt laste arengule.

Lasnamäe linnaosavalitsuse avalike suhete nõunik Ilja Burtsev ütles, et antud perekonnaga on LOV spetsialistid tegelenud juba aastaid.

“Laste huvidest lähtuvalt ei ole meil õigust teie küsimusi kommenteerida, sest avaliku teabe seadus ja isikuandmete kaitse seadus seavad meile piirangud,” sõnas Burtsev.

Delfi

“Nimelt otsustas Lasnamäe linnaosavalitsus 2011. aasta maikuus viia viis last ema-isa juurest Lasnamäe kodust minema. Kuues, noorim laps viidi minema sama aasta augustis kolme päeva vanuselt ema sülest sünnitusmajast ning ta hukkus lastekodus vaid pooleteiseaastasena ametliku versiooni järgi öösel omaenese oksesse lämbumise tõttu.” ???

Sõda on rahu
Vabadus on orjus
Teadmatus on jõud

Ning Eric Arthur Blairi kurikuulsatele ridadele lisaks veel:

Rööv on lastekaitse
Surm on elu

Kas küsimusi tekitav uus lastekaitseseadus on tehtud laste või ametnike jaoks?