Postimees: Üks Pariisi rünnaku toimepanijaist oli politseile tuntud Prantsuse ekstremist

Nii nagu paljudel eelnevatel kordadel, kui maailma on raputanud mõni tõsisem terrorirünnak, nii ka seekord. “Uurijate sõnul leidsid nad luureteenistustele tuttava Prantsuse kodaniku surnukeha. Politsei ei täpsustanud mehe nime ega tausta,” kirjutab Postimees.ee.

Kas tegu on tõesti võimuorganite saamatuse või millegi muuga, selle üle on vara spekuleerida. Samas, kui mõelda sellele, millised jälgimisvahendid on tänapäeva politseil, siis tuleks kindlasti uurida, kuidas sai võimude huviorbiidis olev isik midagi nii kolosaalset korraldada.

Selge on aga see, et Pariisi rünnakud annavad uue hoo terrorismivastasele võitlusele, mis lahtiseletatuna tähendab õiguste ja vabaduste vähendamist ning jälgimisühiskonna tugevnemist. Seda samal ajal, kui Obama administratsioon on hõivatud rünnakute eest vastutuse võtnud Islamiriigi toetamisega:

Startling revelations: IS operative confesses to getting funds via US
America Created Al-Qaeda and the ISIS Terror Group

Taaskord tuleb meenutada Benjamin Franklini aegumatut ütlust: „Need, kes annavad käest esmase vabaduse, saavutamaks ajutist turvalisust, pole väärt ei vabadust ega turvalisust.“

VIDEO: Politsei ja lastekaitsetöötajad viivad probleemsest suurperest lapse minema. Miks?

Sotsiaalmeedias levib video, kus politseinikud viivad ära ühe alaealise lapse. Esmapilgul mõnevõrra jõhkrana tunduva video taga on aga aastatepikkune vaidlus ühe äärmiselt suurte sotsiaalsete probleemidega pere ning kohaliku omavalitsuse vahel.

Sotsiaalmeedias isa Heiki levitatud videolt on näha, kuidas mitu politseinikku, poisi vanemad ja sotsiaaltöötajad toas omavahel räägivad. Tänavu septembris filmitud video lõpus aga võtavad kaks politseiametnikku poisist kinni ja viivad endaga kaasa. Poiss samal ajal karjub, et ta lahti lastaks.

Kuigi videolt nähtu võib tunduda mõnevõrra šokeeriv, siis ulatub selle intsidendi taust aastate taha ja on seotud ühe probleemse suurpere ja kohaliku omavalitsuse omavahelise võitlusega, millesse on paraku segatud ka viis puudega last.

Lapsed viidi sotsiaalsete probleemide tõttu minema

Nimelt otsustas Lasnamäe linnaosavalitsus 2011. aasta maikuus viia viis last ema-isa juurest Lasnamäe kodust minema. Kuues, noorim laps viidi minema sama aasta augustis kolme päeva vanuselt ema sülest sünnitusmajast ning ta hukkus lastekodus vaid pooleteiseaastasena ametliku versiooni järgi öösel omaenese oksesse lämbumise tõttu.

Põhjuseks, miks lapsed aga üldse ära viidi, oli sotsiaaltöötajate sõnul vanemate sotsiaalne toimetulematus. Näiteks on laste ema ja isa töötud ning mitmel sotsiaaltöötaja üllatusvisiidi ajal leiti eest väga haige laps. Samuti on tähelepanuväärne asjaolu, et peres on praegu teadaolevalt kokku seitse last, kellest neli sündisid üheaastase vahega. Pere noorim elab aga endiselt vanemate juures ning vanim on juba täiskasvanu.

Lisaks on praegu prokuratuuri menetluses ka kriminaalasi, milles kahtlustatakse sedasama pereisa oma kahe lapse löömises ning Delfile teadaolevalt uuriti praeguseks surnud imikuga seoses ka ühte väga julma väidetavat intsidenti.

Laste vanemad on aga need süüdistused alati tagasi lükanud ning kokkupuuted lastekaitsetöötajatega on vanemate sotsiaalmeediasse paisatud videomaterjali kohaselt lõppenud tihti mingil kujul konfliktiga.

Kohtusaaga veninud aastaid

Kohtusaaga laste saatuse pärast on aga seniajani veninud. Tallinna linn on taotlenud vanematelt täielikult hooldusõiguse äravõtmist ning asi jõudis ka välja riigikohtusse, kes aga saatis selle tagasi maakohtusse. Nimelt nõudis Eesti kõrgeim kohtuaste, et alama astme kohus peab selgitama, milliseid abinõusid tuleks laste huvides enne vanemlike õiguste ära võtmist kasutada. Nüüd ongi see asi jälle maakohtus ning perekonna advokaadi Andres Lusmägi kinnitusel peaks kohus otsuse tegema tänavu 14. novembril.

Seniks aga on perekond alates tänavu suvest pidanud toimetama kohtumääruse järgi, mis lubab muidu asenduskodus viibivatel lastel olla vanemate juures igal nädalal alates neljapäeva õhtust kuni esmaspäeva hommikuni, koolivaheaegadel ning suvel ka asenduskodu pereema puhkuse ajal. Laste kodusolemise ajal peavad aga vanemad järgima kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajate ning asenduskodu pereema Merike Adamsoni hooldusjuhiseid laste kasvatamisel ja hooldamisel sealhulgas laste tervist, haridust, toitumist, riietumist, laste huvitegevust ja laste kodust arendamist puudutavates küsimustes.

Politsei: osutasime abi sotsiaaltöötajatele

Siit jõuamegi tagasi eelpool mainitud video juurde. Nimelt jõudis videol toimunud olukord politsei sõnul sellisesse faasi, kuna kohtumääruse alusel lastekodus viibima pidanud poiss oli sealt ära jooksnud ning ei soovinud alluda lastekaitsetöötajate korraldustele. Seega kutsusid lastekaitsetöötajad avaliku korra ning turvalisuse tagamiseks kaasa politsei.

Politsei sündmuskohale jõudes ei avanud aga keegi alguses ust ning kui prooviti helistada emale mobiiltelefonile, siis kuuldi korterist helinat, aga keegi avama ei tulnud. Lõpuks korterisse sisse saades oli aga pereema provotseerivalt meelestatud ning ütles korduvalt, et vabatahtlikult poiss kaasa ei tule ning teda tuleks vägisi kaasa võtta. Kuna politsei korduvale palvele poisile riided kaasa anda ja korravalvuritega kaasa tulla ei allutud, siis tuligi kohtumääruse alusel lastekodus viibima pidanud poiss kaasa võtta.

Politsei- ja piirivalveameti vanemkomissari Ly Kallase sõnul on perekond neile aga tegelikult varasemast ajast juba tuttav ning selliseid ärajooksmisi on tulnud seal palju ette. “Septembris osales ka politsei esindaja ümarlaual, kus nimetatud perekonna laste hooldusküsimused taas teemaks olid,” lisas Kallas.

Kallas selgitas ka, et politsei tavaliselt sekkubki siis, kui on olemas kohtumäärus ning kui vastavad ametiasutused abi paluvad. “Kuna lastekaitsetöötajate varasem kogemus näitas, et nad üksi ei pruugi kohtumäärust rikkuva perega toime tulla ning korduvalt asenduskodust ära jooksnud lapsi tagasi toimetada, paluti turvalisuse tagamiseks abi korrakaitsjatelt,” rääkis Kallas konkreetset juhtumit kommenteerides ning lisas, et selline ametkondadevaheline abipalve on tavaline ja sellisele väljakutsele võib reageerida ka tavaline patrullpolitseinik.

Mainida tuleb ka fakti, et kõikidele lastele on kohtumääruse järgi lastekodus viibitud ajal määratud rasked puuded ning tuvastatud oluline mahajäämus arengus. Kohus määras kõigile lastele kohtupsühhiaatrilised-kohtupsühholoogilised kompleksekspertiisid, mille tulemul selgus, et laste mahajäämus arengus on põhjustatud geneetiliste ja psühhosotsiaalsete tegurite koosmõjust. Ekspertiiside tulemusel selgus ka, et lastekodus viibitud aeg on mõjunud positiivselt laste arengule.

Lasnamäe linnaosavalitsuse avalike suhete nõunik Ilja Burtsev ütles, et antud perekonnaga on LOV spetsialistid tegelenud juba aastaid.

“Laste huvidest lähtuvalt ei ole meil õigust teie küsimusi kommenteerida, sest avaliku teabe seadus ja isikuandmete kaitse seadus seavad meile piirangud,” sõnas Burtsev.

Delfi

“Nimelt otsustas Lasnamäe linnaosavalitsus 2011. aasta maikuus viia viis last ema-isa juurest Lasnamäe kodust minema. Kuues, noorim laps viidi minema sama aasta augustis kolme päeva vanuselt ema sülest sünnitusmajast ning ta hukkus lastekodus vaid pooleteiseaastasena ametliku versiooni järgi öösel omaenese oksesse lämbumise tõttu.” ???

Sõda on rahu
Vabadus on orjus
Teadmatus on jõud

Ning Eric Arthur Blairi kurikuulsatele ridadele lisaks veel:

Rööv on lastekaitse
Surm on elu

Kas küsimusi tekitav uus lastekaitseseadus on tehtud laste või ametnike jaoks?

Mupo manitseb: ka kassi otsimise kuulutus tuleb linnaosavalitsuses reklaamina kooskõlastada

Kui kadunud Miisut või Pontut otsida linnaosa­valitsuse loata, ähvardab kuni 400-eurone trahv.

Munitsipaalpolitsei saatis möödunud nädala lõpus välja pressiteate, milles kurdeti, et vanalinnas ja ka mujal on osutunud probleemiks loata üles pandud kuulutused.

Eesti Päevaleht

Eesti Vabariigi põhiseadus § 45:

“Igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. Seda õigust võib seadus piirata avaliku korra, kõlbluse, teiste inimeste õiguste ja vabaduste, tervise, au ning hea nime kaitseks … Tsensuuri ei ole.”

Püütakse muljet jätta, et Tallinna linnavalitsusele ja ka Stenbocki maja tegelastele teevad meelehärmi mures loomaomanikud, kuid usun, et enamus inimesi siiski mõistab, et tegemist on lihtsalt ettekäänega sõnavabaduse koomale tõmbamiseks. See toimub – tibusammul, aga toimub!

Kõiksugused robotelukad jooksevad ja ronivad Bostonis edaspidi Google’i raha eest

Boston Dynamics on varasematel aastatel tähelepanu äratanud kõiksuguste imerobotitega, mis üritavad meenutada küll kiiremaid ja visamaid loomi. Nüüd müüdi see 1992. aastal Marc Raiberti asutatud USA firma maha Google’ile.

Boston Dynamics on varasematel aastatel teinud koostööd peamiselt Pentagoni ja selle uute imerelvade väljatöötamise programmi DARPA-ga, kuigi nende robotid sõdimiseks mõeldud ei olegi.

Google on praegu edukamaid firmasid maailmas, ja Boston Dynamics on juba kaheksas USA või Jaapani robootikaettevõte, mida see gigant just viimase poole aastaga kokku on ostnud. Niisiis, lisaks otsimootorile võime edaspidi tarbida ka Google isesõitvaid autosid ja kõiksugused muidki roboteid võib selle nime all turule tulla.

Google teatas omanikuna siiski, et kuigi Boston Dynamics jätkab senist koostööd USA militaarstruktuuridega, siis mingit kavatsust tapjaroboteid looma hakata firmal ei ole.

Kui palju raha Google Boston Dynamicsi eest maksis, seda nad ei ütle. Võib eeldada, et nii meisterlik väikefirma vajas pigem suurt sponsorit.

Delfi